______

_ _______Kırklareli Barosu mensubu olan Av. Erhan YALÇIN 2015 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını tamamlayıp Lüleburgaz’da bir hukuk bürosunda bir süre çalıştıktan sonra 09/09/2019’da Kırklareli’nde kendi avukatlık bürosunu açarak  serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

VEKALETNAME BİLGİSİ:

VEKİL EDİLEN AVUKAT : Av. Erhan YALÇIN
BARO SİCİL NO         ___   : 459


Gerekenler:

*Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
*Boşanma davası vekâletnamesi için iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. 
*Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
*Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur. 
*Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.  


NOT:Vekâletname ile ilgili bilgiler ve gerekli evraklar web sitemizde kısaca bilgilendirme amacıyla yazılmış olup farklı vekâletnameler içeriği itibariyle daha geniş ya da daha dar yetki içerebilmektedir.